Hôm nay đến ngày đi thăm con gái nuôi , hôm nay lồn con gái bót thế không biết . Bố già đâm vào đau hết cả con cu đây này . Cuối tuần thật là sung sướng