Hứa đón giáng sinh cùng em nhưng không đón cùng được , hôm nay sinh nhật em kết hợp với áo đỏ giáng sinh để cùng em ăn bánh em thì một công đôi việc