Làm quen được con gấu tướng tá ngon như thế này không đụ thì quá uổng phí nguồn tài nguyên . Mà đụ nhiều quá thì đi không nổi luôn