Nhân dịp kỷ niêm 5 năm ngày cưới liền kéo vợ vào khách sạn để đổi gió , vợ mình cũng vẫn dâm và bot như ngày nào . Chỉ có vú hơi mướp do sinh con