Em gái đang đi phát tờ rơi thì một chàng trai lại gạ tình và dùng tiền để mua chuộc em ấy . Gái mới lớn thì làm sau thoát ra khỏi đồng tiền được