Dượng đến nhà chơi thì thấy cháu gái đang tập yoga , vốn dĩ dượng là một huấn luyện viên yoga . Hôm nay dượng sẽ chỉ bí quyết cho cháu tập luyện tốt nhất