Theo như phim ngày xưa hình như cô long bị Doãn Chí Bình địt nay chúng ta coi ngoại truyện của thần điều đại hiệp là Dương Quá địt banh lồ cô long