Đây là một phiên bản hoàn toàn khác về đường tăng đi thỉnh kinh , đường tăng này thỉnh kinh của chị yêu quái chứ không phải không phải như trong phim