Em cứ nằm chơi game đi chuyện chơi cho em sướng thì cứ để anh . Em cứ nằm đó hưởng thụ và cảm nhận sự sung sướng em nhé , anh sẽ đưa em vào đời