Anh trai đi lấy vợ lâu rồi em gái ở quên lên thăm anh trai , người em gái hôm nào hôm nay đã thành thiếu nữ . Anh trai vô cùng xúc động khi ở cùng em gái và thế là