Lại là một cô bé đến từ Trung Quốc vì muốn nổi tiếng trên mạng xã hội nên cô ấy làm đủ mọi cách để có được danh tiếng ảo ấy