Em gái Maria Aine trong bộ trang phục như thế này thì ai mà chịu cho nổi chứ , nhìn thôi đã muốn phọt ra ngoài rồi , phải chi ở ngoài cũng có dịch vụ như thế này