E hs mặt cực xinh body phụ huynh cúp học rủ mấy anh bạn vào khách sạn chơi trò thỏ con ăn cà rốt, gặm 1 lần mấy củ ?? mới chịu nha, tham ăn vl ? Xinh nè ❤