Lại thêm một cái lồn non tơ nữa bước vào đời khi tuổi đời mới chóm nở , mà dù sau cũng nhờ vậy mà anh em mình có clip để xem