Em tiếp viên mát xa Miu Nakamura hôm nay gặp phải một đại gia lắm tiền lắm của , ông ấy đã yêu cầu cô phục vụ như ông ta yêu cầu . Vậy cô ta sẽ làm gì mời các bạn cùng xem