Moko Sakura sống cùng chung cư với gã hàng xóm lúc nào cũng quăng rác bừa bãi , khiến cả chung cư ai cũng phản ánh . Một hôm Moko Sakura chịu không nổi và đến nhà hắn ta nhắc nhở thì bị hắn ta khống chế và cướp mất đời con gái của mình