Thời buổi kinh tế khó khăn dịch bệnh hoành hành kiếm được việc làm đâu phải dễ . Phải đánh đổi nhiều thứ và xem em gái này đánh đổi gì nhé