Con bé mũm mĩm múp múp này cười cái không thấy mặt trời đâu , thôi lâu lâu đổi gu cho anh em xem cho có cái mới để quay tay