Bộ phim sex đầu tay của Sakura Tsuji đã đánh dấu cô chính thức tham gia làng phim sex . Hy vọng em ấy sẽ ra nhiều phim hơn trong tương lai