Với tiêu chí nhóm là hòa mình vào thiên nhiên nên cả nhóm muốn cả nhóm cắm trại sau đó cả nhóm sẽ quan hệ theo kiểu thổ dân xem coi cảm giác nó như thế nào

Từ khóa:

  • Momo