Đây là buổi họp nhóm đầu năm sau kì nghỉ tết nay gom lại chơi một bữa hoành tráng và tất niên cơm no rượu say thì tà dâm nổi loạn . Ta vào tiết mục chính thôi nào