Không biết em này là ai luôn nhưng trên mạng bảo em này là hotgirl và tung clip lên để pr bản thân nên kéo liền về cho anh em xem cho nóng