Chiều đến giờ tắm mà không chịu tắm cứ phải bắt la hán đẩy xe bò như thế này thì em ấy mới chịu đi tắm . Làm tối kiệt sức luôn không làm ăn gì nổi