Đi về quê bạn gái chơi mà đang trên xe mà nứng quá , nên đã làm liều đè bạn gái ra địt . Ôi cảm giác thật thiên nhiên và gần gũi