Năm nay chuẩn bị sang thềm năm mới tôi và gấu đã chuẩn bị mọi thứ trong nhà giờ đây lúc và tôi và gấu cùng nhìn lại một năm qua và chịch cái cuối của năm 2020