Nhớ lại thời đi học đến tiết sinh học là cô giáo không dạy mà kêu tự về nhà học , phải chi có tiết mục dạy thực hành như thế này thì hay biết mấy