Tối nằm móc bướm của con gấu chúa , không ngờ nước nôi tràn trề muốn xỉu với gấu luôn , làm mình phải vác cặc lên để địt gấu cho bớt nứng