Tôi và gấu vừa quen nhau được hơn một tháng và hẹn đi khách sạn , và chúng tôi sức lực của tuổi trẻ đã lao vào như con thú lâu ngày bị bỏ đói