Nói gì nói chứ mình dây chân dài ai mà ko thích chứ , nhìn cái dáng thôi là muốn phọt ra ngoài rồi