Theo anh em thì cặp mông như thế này nhấp mấy phút , chứ ad là nhấp đc 30s là out nha , chứ thôi là đã muốn out rồi nói chi đút con cu vô