Nữ đồng nghiệp Mayuki Itou luôn quan tâm đến đồng nghiệp cùng công ty , thế mà hắn ta lại hãm hại tôi lúc trời mưa tại nhà riêng