Trong đời thì mình cũng muốn một lần như thế này cho biết sự sung sướng với người ta , nhìn mà phát ham quá anh em ơi . Mà chưa tìm được địa chỉ