Cô người yêu đến nhà như con hổ đói lâu ngày , cô ấy làm đủ trò để kích thích mình , có người yêu như thế này thì sướng cả cuộc đời