Ngộ Không đã không thể vượt qua lưới tình và thế là ngộ không và chị yêu quái hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời này . Ngộ Không dù gì cũng là khỉ đực mà