Xin lỗi thằng bạn thân vì tao đã chén vợ của mài , tại vì vợ của mài ngon quá tao không thể nào cưỡng lại được . Tao hứa lần này nữa thôi