Ngoại tình với người yêu cũ bởi vậy ai cũng nói câu ngon như người yêu cũ , lâu lâu gặp lại em vẫn dâm như xưa