Như thầy huấn đã nói có làm thì mới có ăn , muốn ăn nhiều mà làm việc ít thì chỉ có dạng háng ra mà thôi . Háng Bank luôn luôn là cây ATM các bạn nữ

Từ khóa:

  • ssis 033