Bạn thỏ có body quá nuột nên bạn sói không thể nào mà tha cho bạn thỏ được , bạn sói lại tiếp tục ăn thịt bạn thỏ , bạn thỏ phê quá bạn thỏ rủ bạn sói chịch hoài