Em nữ sinh Meisa Kawakita làm đủ ngành nghề từ giao hàng cho đến dạy kèm cho học sinh mà vẫn không đủ cho cuộc sống và đến một ngày cuộc đời cô sang trang mới