Hôm nay em thích khách đột nhập tính ám sát hoàng thượng , nhưng hôm nay hoàng thượng thuệ cao thủ võ lâm về . Kết cuộc em bị đụ nát lồn