Đi làm thì sợ dính dịch lây bệnh , ở nhà lâu thì lại sợ dính bầu . Thôi thì mấy khi được ở nhà như thế này thì hãy tận hưởng thôi nào