Ông có có siêu năng lực như phim kiếm hiệp hồng kong ngày xưa là điểm nguyệt cái đứng im . Nay ông chú có siêu năng lực lạ hơn là chỉ cần vỗ tay thôi là mọi chuyện dừng lại