Phá Trinh gái tơ Sara Maehara. Lần đầu ra phố hành nghề còn nhiều bỡ ngỡ Sara Maehara.