[EV-SNPV 2020] – Phát súng đầu tiên – [1] Khởi động, mong chờ những clip khác hay và đặc sắc hơn