Thanh niên cùng với mấy người bạn của mình hôm nay nhân dịp cuối tháng nên mấy anh tính đi giải đen nhưng lọt vào động bàn tơ gặp được biết bao nhiêu em hàng xinh đẹp và ngọt nước. Xong rồi mọi chuyện diễn ra như bộ phim dưới đây mà anh em sẽ được xem .