vì khách hàng phàn nàn về thái độ của tiếp viên , nên quản lý đã ra gặp riêng cô và kiểm tra kỹ năng giao tiếp của cô ấy . Cuối cùng mọi thứ thật hoàn hảo