Quán rượu này với phương châm khách hàng là cha của thượng đế , nên khách hàng sẽ có những trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời nhất