Đây là clip quay lén nên ánh sáng và hình ảnh không đẹp lắm , nhưng xem trong quán karaoke khách hàng là thượng đế có gì trong đó nhé