Hôm nay rủ gấu đi du lịch bằng du thuyền , gấu bảo là trong du thuyền em sẽ tặng cho anh món quà , không biết gấu sẽ tặng quà gì nhỉ