Hôm nay có chuyện buồn trong người nên liền gọi cho gấu để đi ăn và uống một ít rượu để giải sầu , ai ngờ rượu vào thì cuồng dâm nổi loạn